Sørlandsparken Tomteutvikling | Tomter i Sørlandsparken
Abstract

Tomtene

Tomtene er regulert til formålene :

 • Kontor
 • Lager/Logistikk
 • Industri

Det vil si at det kan bygges kombinasjonsbygg, ingen begrensning på fordeling av kontor / lager – det kan bygges etter behov.
Det er tillatt med :

 • Utnyttelse BYA 80%
 • Byggehøyde inntil 17 m over planert terreng

Kopi av reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og øvrige relevante dokumenter kan fås ved henv. Næringsmegleren.

Vann og kloakk blir lagt i tomtegrense.

Det legges opp til en justering av vedtatt områdeplan slik at man kan unngå detaljregulering. Kjøper vil da kunne søke direkte på rammetillatelse (byggetillatelse) for det bygg man ønsker å oppføre på tomten.

Tomtestørrelsen kan tilpasses den enkelte kjøpers behov, fra ca 1,3 dekar og opp til 60 Dekar

Mulighet for små tomter som er skreddersydd for mindre håndtverksvirksomheter osv som ønsker å eie eget bygg.

Tomtepriser fra kr. 800,- pr. kvm + grunnarbeid.

Landskap tomter
Bygninger til tomter
Tomt Bygg

Lurer du på hvordan området kan se ut med bygninger?

Prisene over er for uplanert tomt, med vann og kloakk i tomtegrense. Planeringskostnad pr kvm er 425,- kr for alle tomtene.

Abstract

Beliggenhet

Det nye tomteområdet ligger lokalisert på grensen mellom Kristiansand og Lillesand, beliggende mellom IKEA og Sørlandshallen.

Ny vei etableres gjennom hele området og det blir innkjøring fra E-18 både ved IKEA og ved Sørlandsparken (ved Travparken / Sørlandshallen).

Flere større virksomheter er under etablering i området, bla skal Avfall Sør flytte sitt gjenvinningsanlegg fra Sørlandsparken til Sørlandsparken Øst. Dette gir betydelig kundegrunnlag inn i området.

 • Sørlandsparken er i dag landsdelens viktigste og største næringspark, med ca 4.000 arbeidsplasser.Innenfor 30 minutters kjøring bor det nærmere 150.000 innbyggere og innenfor ca 45 min kjøring ca 200.000 innbyggere
 • Ca 10 min kjøreavstand til Kjevik lufthavn og ca 10 min kjøreavstand til Kr.sand sentrum
 • E-18 forbi området har en ÅDT på ca 35.000 biler, og det skal etter reg.planen tilrettelegges for bussmetro gjennom området.
 • Det er flere hotell og overnattingsmuligheter i området og Scandic hotell Sørlandet ligger i gangavstand fra området
 • Med sin nærhet til E-18 passer området spesielt godt for logistikkvirksomheter og virksomheter som skal kombinere lager og kontor

Tomtene får rask tilgang til E18 og ligger strategisk plassert mellom IKEA og Sørlandsparken

Abstract

Fremdrift

Arbeid med bygging av infrastruktur og planering er allerede startet.
Vi forventer ferdigstillelse av veier og tomter Q4 2021.
Maskinentrepenør Olav Martin Sørli AS flytter daglig 3-4000 kubikk meter stein.

Abstract

Parkering

Det legges opp til at hver enkelt tomteeier legger til rette for parkering på egen tomt. Det er krav til opprettelse av:

 • 2 p-plasser pr. 100 kvm kontor
 • 1 p-plass pr. 100 kvm lager
Abstract

Adkomst

Sentralt plassert, med svært kort vei til E18
Det vil bli opparbeidet ny adkomstvei med gangsti, fra rundkjøringen ved Sørlandshallen/Quality hotell og opp til IKEA.
Det vil i tillegg bli planert og bygd felles adkomstveier inn til hvert delfelt

Det vil være mulig å komme til tomtene på 2 måter :

 • Via avkjøringen til IKEA og følge veien forbi IKEA rett inn i tomteområdet.
 • Via rundkjøringen ved Sørlandshallen/Quality Hotell, og rett inn i tomteområdet